Webbplatsens användarvillkor

1. Villkor

Genom att gå in på denna webbplats godkänner du att du är bunden av dessa användarvillkor, tillämpliga lagar och föreskrifter och deras efterlevnad. Om du inte håller med om de angivna villkoren är det förbjudet att använda eller komma åt den här webbplatsen. Materialet på denna webbplats skyddas av relevant copyright- och varumärkeslag.

2. Använd licens

 1. Tillstånd är tillåtet att tillfälligt ladda ner en kopia av materialet (data eller programmering) på Filipstad Sportbys webbplats endast för enskild och icke-affärsanvändning. Detta är bara ett tillståndstillstånd och inte ett utbyte av titel, och enligt detta tillstånd får du inte:
  1. modifiera eller kopiera materialet;
  2. använda materialet för kommersiellt bruk eller för offentlig presentation (affärs eller icke-affärs);
  3. försöka dekompilera eller bygga om någon produkt eller material som finns på Filipstad Sportbys webbplats;
  4. ta bort all upphovsrätt eller annan begränsande dokumentation från materialet; eller
  5. överföra materialet till någon annan eller till och med “spegla” materialet på en annan server.
 2. Detta tillstånd kan följaktligen sägas upp om du bortser från någon av dessa inneslutningar och kan avslutas av Filipstad Sportby när så anses. Efter att tillståndet har upphört eller när ditt visningstillstånd har avslutats måste du förstöra allt nedladdat material som du äger, antingen i elektronisk eller tryckt form.

3. varning

 1. Materialet på Filipstad Sportbys webbplats ges “som det är”. Filipstad Sportby lämnar inga garantier, kommuniceras eller föreslås, och avstår och annullerar därmed alla andra garantier, inklusive utan hinder, härledda garantier eller tillstånd av säljbarhet, lämplighet av en specifik anledning eller brist på licensierad egendom eller annan kränkning av rättigheter. Vidare garanterar Filipstad Sportby inte några uttalanden angående precisionen, troliga resultat eller orubbliga kvalitet på användningen av materialet på sin webbplats eller i allmänhet att identifiera sig med sådant material eller på destinationer kopplade till denna webbplats.

4. Begränsningar

Under inga omständigheter bör Filipstad Sportby eller dess leverantörer utsättas för några skador (räknar utan begränsning, skadar för förlust av information eller nytta eller på grund av affärsstörningar) som kommer ut ur användningen eller maktlösheten att använda materialet på Filipstad Sportbys webbsida på Internet , oavsett möjligheten att Filipstad Sportby eller en Filipstad Sportby-godkänd agent har fått muntlig eller skriftlig information om sannolikheten för sådan skada. Eftersom ett fåtal syften inte tillåter begränsningar av härledda garantier eller hinder för skyldighet för tunga eller tillfälliga skador, kanske dessa begränsningar inte gör någon skillnad för dig.

5. Ändringar och Errata

Materialet som visas på Filipstad Sportbys webbplats kan innehålla typografiska eller fotografiska misstag. Filipstad Sportby garanterar inte att något av materialet på webbplatsen är exakt, färdigt eller aktuellt. Filipstad Sportby kan lansera förbättringar av materialet på sin webbplats när som helst utan anmälan. Filipstad Sportby gör inte heller någon hängivenhet för att uppdatera materialet.

6. Länkar

Filipstad Sportby har inte kontrollerat de flesta webbplatser eller länkar som är kopplade till sin webbplats och ansvarar inte för innehållet på någon sådan ansluten webbsida. Införlivandet av någon anslutning innebär inte att Filipstad Sportby stöder webbplatsen. Användningen av en sådan ansluten webbplats sker på användarens egen risk.

7. Ändringar av webbplatsens användarvillkor

Filipstad Sportby kan uppdatera dessa användarvillkor för sin webbplats när som helst utan meddelande. Genom att använda den här webbplatsen samtycker du till att vara bunden av den dåvarande formen av dessa användarvillkor.

8. Tillämplig lag

Alla fall som identifierar sig med Filipstad Sportbys webbplats bör administreras av lagarna i USA, Filipstad Sportby State, utan hänsyn till dess strid mot lagbestämmelser.

Allmänna villkor för användning av en webbplats.

Integritetspolicy

Din integritet är avgörande för oss. På samma sätt har vi byggt upp denna policy med slutmålet. Du bör se hur vi samlar in, använder, förmedlar och avslöjar och utnyttjar enskilda data. Följande ritningar vår integritetspolicy.

 • Före eller vid tidpunkten för insamling av personlig information kommer vi att identifiera de syften för vilka information samlas in.
 • Vi kommer att samla in och använda individuella uppgifter enbart med målet att uppfylla de skäl som anges av oss och för andra goda ändamål, såvida vi inte får samtycke från den berörda individen eller enligt lag.
 • Vi kommer bara att hålla enskilda data så långa som är nödvändiga för att tillfredsställa dessa skäl.
 • Vi kommer att samla in enskilda uppgifter på lagliga och rimliga sätt och, där det passar, med information eller samtycke från den berörda individen.
 • Personlig information borde vara viktig för anledningarna till att den ska användas, och, i den mån det är nödvändigt av dessa skäl, borde den vara exakt, färdig och uppdaterad.
 • Vi kommer att skydda enskilda data genom säkerhetsskydd mot olycka eller inbrott, och även obehörig åtkomst, avslöjande, duplicering, användning eller ändring.
 • Vi kommer omedelbart att ge kunderna tillgång till våra policyer och procedurer för administration av enskilda data.

Vi är fokuserade på att leda vår verksamhet enligt dessa standarder med ett specifikt slutmål för att garantera att integriteten för enskilda data är säker och upprätthålls.